Užsienio naujienų apžvalga: 2019 m. balandis

Užsienio naujienų apžvalga: 2019 m. balandis

Dalinamės svarbiausios 2019 m. balandžio mėn. užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos energetinio efektyvumo ir susijusiomis temomis apžvalga: 

  Švedija

Liuleo technikos universiteto profesorius Jerkeris Delsingas koordinuos trejų metų trukmės „Arrowhead Tools“ projektą, kuriuo bus sukurtas naujas pramonės automatizavimo standartas. Projekte dalyvaus daugiau nei 80 Europos kompanijų (tarp jų „Bosch“, „Philips“, „Volvo“ grupė ir „Boliden“) ir universitetų. Projekto biudžetas sudaro 91 mln. EUR.
„Dagens Industri“, nuoroda, 2019-04-10

Geteborgo universiteto SOM instituto atlikta apklausa parodė, kad mažėja visuomenės pasipriešinimas branduolinei energetikai. Kad ilguoju laikotarpiu turėtų būti atsisakyta branduolinės energetikos, 2017 m. sakė 58 proc. apklaustųjų, o 2018 m. – 52 proc.
„Dagens Nyheter“, „Svenska Dagbladet“, 2019-04-15

   Prancūzija

Prancūzijos aplinkosaugos ministras F. De Rugy patvirtino, jog nuo vasaros elektros energijos kaina turėtų išaugti iki 6 proc., kaip yra siūloma Prancūzijos energetikos reguliavimo komisijos. Šis kainos augimas palies per 25 mln. namų ūkių. Insee tyrimas parodė, jog vidutinės namų ūkių išlaidos elektrai per metus siekia 960 Eur.
Šaltinis, 2019-04-02

Prancūzijos aplinkosaugos bei Ekonomikos ir finansų ministerijos kartu su geležinkelių pramonės įmones atstovaujančiomis asociacijomis pasirašė strateginį susitarimą dėl geležinkelių sektoriaus plėtros. R&D srityje susitarimas numato vandeniliu ar baterijomis varomus traukinius bei dyzelinių traukinių atsisakymą. Susitarime taip pat numatoma spartinti pramonės įmonių skaitmenizaciją, nacionalinio geležinkelių tinklo modernizaciją bei siekti didesnio įmonių konkurencingumo tarptautinėse rinkose. Prancūzijos geležinkelių pramonės srityje veikia per 1300 įmonių, metinė įmonių apyvarta siekia 3,8 mlrd. Eur.
Šaltinis, šaltinis, 2019-04-09

Prancūzijos Aplinkosaugos bei Žemės ūkio ministerijos pristatė naują programinę priemonę, skirtą skatinti naujų projektų, kovoje su klimato kaita, kūrimą. Nustatyta tvarka sertifikuojant ekologiškus projektus tikimasi efektyviau pritraukti lėšų tokių projektų plėtrai.
Šaltinis, 2019-04-23

Prancūzijos ministrų tarybai pristatytas įstatymo projektas dėl energetikos ir klimato kaitos. Šis įstatymas turės didelę svarbą priimant 2028 metų Prancūzijos energetikos strategiją. Iki 2050 m. iškeliamas tikslas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažinti 6 kartus, iškastinės energijos suvartojimą iki 2030 m. sumažinti 40 proc. Įstatymo projekte taip pat nustatomas tikslas iki 2030 m. elektros energijos, gaunamos iš branduolinių elektrinių, suvartojimą iki 2030 m. sumažinti 50 proc. (iki šiol turėtas tikslas numatė branduolinės energetikos dalį sumažinti 70 proc. iki 2025 m.)
Šaltinis, 2019-04-30

  Italija

Planuojama, kad pirmasis off-shore vėjo jėgainių parkas Italijoje ir Viduržemio jūros regione, Taranto, bus baigtas 2019 m. rugsėjo mėn.
Šaltinis, 2019-04-29

 

Už informaciją dėkojame Lietuvos Respublikos ambasadoms Švedijos Karalystėje, Prancūzijos Respublikoje ir Italijos Respublikoje.