Švarios energijos svarba kuriant klimato kaitai atsparius miestus (ACEEE vebinaras)

Švarios energijos svarba kuriant klimato kaitai atsparius miestus (ACEEE vebinaras)

Miestuose visame pasaulyje kuriamos klimato pokyčiams besiruošiančios bendruomenės. Kaip miestai į savo pasiruošimo klimato pokyčiams planus įtraukia energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos klausimus?

Naujoje ACEEE (Amerikos efektyvaus energijos vartojimo tarybos) ataskaitoje apžvelgiami 66 miestų pasiruošimo klimato pokyčiams planai ir išskiriami miestai, kurie skiria ypatingą dėmesį švariai energijai. Taip pat aptariamos energetikos sektoriaus iniciatyvos, kurių imasi miestai, siekdami geriau pasiruošti klimato pokyčiams, ir iniciatyvos, kuriomis siekiama ištaisyti energetinę nelygybę miestuose.

Ataskaita buvo pristatyta vebinare, kurio įrašą galite pažiūrėti čia (nuoroda).

Pagrindinės ataskaitos išvados:

  • Klimato kaita yra pagrindinė priežastis, dėl kurios bendruomenėse kyla švarios energijos iniciatyvos.
  • Daugumoje pasiruošimo klimato pokyčiams miestų planų yra bent viena efektyvaus energijos vartojimo iniciatyva, tačiau tik ketvirtadalyje planų yra išsamesnis, detalesnis iniciatyvų rinkinys.
  • Miestai, detaliai planuojantys efektyvaus energijos vartojimo iniciatyvas, taip pat yra linkę išsamiai planuoti ir iniciatyvas, susijusias su atsinaujinančia energetika.
  • Miestai, kurie neturi aiškių ir detalių efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančios energetikos planų, gali pavyzdį imti iš kitų miestų. Galima pritaikyti iniciatyvas, kurias į savo planus įtraukė miestai, pirmaujantys besiruošiant klimato pokyčiams.

Visą ataskaitą galite rasti čia (nuoroda).

Daugiau informacijos galite rasti ACEEE svetainėje (nuoroda).