Rūpinasi tiek ekologija, tiek darbuotojų sveikata

Rūpinasi tiek ekologija, tiek darbuotojų sveikata

Ieškodama kaštų optimizavo galimybių nekilnojamojo turto bendrovė „KJM Invest“ kartu su „Grafija“ ir „Vilpak“ įmonių grupe, kuriai priklauso, aktyviai domisi ir diegiasi energetinį efektyvumą didinančias technologijas. Kol kas didžiąja dalimi tai apšvietimo modernizavimo sprendimai, tačiau bendrovė taip pat dalyvauja inovacijų konkursuose „EKO Inovacijos 1“ ir „EKO Inovacijos 2“, siekdama priemonių diegimui pasitelkti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

 

„KJM Invest“ bendrovės darbuotojų teigimu, svarbiausias energetinio efektyvumo sėkmės garantas – tinkamas darbų ir procesų planavimas vidinėje įmonės veikloje. O pagrindinė nauda organizacijai – rūpinimasis darbuotojų sveikata, kurį gerina modernus apšvietimas bei energijos taupymas.

 

Bendrovės atstovai teigia besidalijantys patirtimi su verslo partneriais ir kitomis įmonėmis, sekantys informaciją žiniasklaidoje ir numatę ateityje diegtis energetinį efektyvumą didinančias priemones.