Organinės atliekos turi didžiulį neišnaudotą potencialą visą pasaulį aprūpinti švaria energija

Organinės atliekos turi didžiulį neišnaudotą potencialą visą pasaulį aprūpinti švaria energija

Remiantis nauja IEA (Tarptautinės energetikos agentūros) ataskaita, pasaulio biodujų ir biometano ištekliai galėtų patenkinti 20 proc. pasaulinės dujų paklausos ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kaip teigiama naujoje ataskaitoje, pasaulyje išnaudojama nedidelė dalis dujų išgavimo iš organinių atliekų potencialo, galinčio patenkinti maždaug 20 proc. šiandienos pasaulinės dujų paklausos.

Dėl šiuolaikinės visuomenės ir ekonominės veiklos susidaro vis daugiau organinių atliekų (pavyzdžiui, žemės ūkio atliekų, maisto atliekų ir gyvulių mėšlo), iš kurių galima gaminti biodujas ir biometaną – žalios energijos šaltinius, kurie būtų labai naudingi užtikrinant darnų vystymąsi. Bendruomenės ir namų ūkiai gali naudoti biodujas kaip vietinį elektros energijos ir šilumos šaltinį. Pavertus jas biometanu, gaunama gamtinių dujų teikiama nauda, kuri yra be grynojo išmetamų teršalų kiekio.

Anot IEA vykdomojo direktoriaus dr. Fatih Birol, biodujos ir biometanas gali atlikti labai svarbų vaidmenį užtikrinant tvarios energetikos ateitį, tačiau šiuo metu nesinaudojame galimybe sumažinti atliekų ir išmetamų teršalų kiekį. „Vyriausybės paskatinimas galėtų suteikti postūmį išnaudojant biodujų ir biometano teikiamą naudą energetikos, transporto, žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse“.

Pasaulyje yra daug galimybių biodujoms ir (arba) biometanui gaminti. Iki 2040-ųjų, kaip teigiama IEA ataskaitoje „The Outlook for Biogas and Biomethane“ (Biodujų ir biometano naudojimo perspektyva), šiems tikslams būtinų tvarių žaliavų prieinamumas turėtų išaugti 40 proc.

Didžiausios galimybės glūdi Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur pastaraisiais metais sparčiai išaugo gamtinių dujų vartojimas ir importas. Taip pat didelės galimybės atsiveria Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje ir Afrikoje.

Daugumos IEA ataskaitoje nagrinėjamų biometano šaltinių gamyba šiuo metu kainuoja brangiau, palyginti su regionuose vyraujančiomis gamtinių dujų kainomis, tačiau prognozuojama, kad sąnaudų skirtumas laikui bėgant mažės. Pripažinę išmetamų anglies dioksido ir metano teršalų mažinimo naudą smarkiai padidinsime biometano gamybos sąnaudų konkurencingumą.

Šių dujų gamyba ir naudojimas atspindi stipresnės žiedinės ekonomikos idėją, kuria remiantis ištekliai būtų nuolat pakartotinai naudojami, o auganti energetikos paslaugų paklausa būtų patenkinama užtikrinant didesnę naudą aplinkai.

„Vyriausybės, siekdamos sparčiau pereiti prie švarios energijos, neturėtų pamiršti tokių mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių dujų kaip biometanas ir biodujos svarbos, – pridūrė dr. Birol. – Be kitų privalumų, biodujos ir biometanas taip pat suteikia galimybę kaimo bendruomenėms ir pramonei prisidėti prie energetikos sektoriaus pertvarkos“.

Tekstas parengtas pagal IEA (nuoroda) skelbtą pranešimą.