Laikas veikti – energijos vartojimo efektyvumo rodikliai yra mažiausi nuo dešimtmečio pradžios

Laikas veikti – energijos vartojimo efektyvumo rodikliai yra mažiausi nuo dešimtmečio pradžios

Energijos vartojimo efektyvumas turi milžinišką potencialą paskatinti ekonomikos augimą ir sumažinti šiltnamio efektą skatinančių išmetamų dujų kiekį. Tačiau energijos vartojimo efektyvumo rodikliai mažėja. Kaip teigiama Tarptautinės energijos agentūros pranešime (nuoroda), ši tendencija turi didelę reikšmę vartotojams, verslui ir aplinkai.

Pirminės energijos vartojimo intensyvumas – svarbus rodiklis, parodantis, kiek daug energijos sunaudoja pasaulio ūkinė veikla – per 2018 m. pagerėjo tik 1,2 %. Kaip rašoma Tarptautinės energijos agentūros kasmetiniame pranešime (nuoroda), tai mažiausias koeficientas nuo dešimtmečio pradžios.

Koeficientas mažėja pastaruosius tris metus iš eilės ir yra žymiai mažesnis nei 3%, kurie pagal TEA analizę yra būtini tam, jog būtų pasiekti klimato kaitos ir energetikos tikslai. Jei koeficientas būtų pasiekęs 3%, pasaulyje būtų sugeneruoti dar 2,6 trilijonai USD ekonominės produkcijos sunaudojant tą patį energijos kiekį. Beveik tiek pat, kiek sudaro visa Prancūzijos ekonomika.

„Šis istorinis energijos vartojimo efektyvumo sulėtėjimas 2018 metais – žemiausias gerėjimo koeficientas nuo dešimtmečio pradžios – prašosi ryžtingų veiksmų iš politikų bei investuotojų,“ – sakė daktaras Faith Birol, vykdomasis Tarptautinės energetikos agentūros direktorius. „Pasitelkdami jau turimas technologijas bei investicijas, mes galime pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 3% per metus. Neveiklumas negali būti pateisinamas: turi būti priimta ambicinga politika, skatinanti investavimą bei pritaikytas reikalingų technologijas naudojimas.“

Elektros vartojimo efektyvumo sulėtėjimas yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl Tarptautinė energetikos agentūra tapo Trijų procentų klubo (ang. Three Percent Club) varomąja jėga. Trijų procentų klubas – tai iniciatyva, kurią įgyvendinant jau 15 šalių įsipareigojo padėti pasauliui pasiekti kasmetinį 3% energijos intensyvumo pagerėjimą.

Kasmetiniame pranešime apie energijos efektyvumą (nuoroda) nuodugniai analizuojamos priežastys, dėl kurių pastaruoju metu taip sumažėjo energijos vartojimo efektyvumo vystymasis. Prieita prie išvados, jog taip atsitiko dėl socialinių ir ekonominių tendencijų mišinio bei tam tikrų konkrečių veiksnių, tokių kaip ekstremalios oro sąlygos. Politinės priemonės bei investicijos nespėja su didėjančiu energijos poreikiu. Tai reiškia, jog reikalingi nauji politinio mąstymo būdai, laužantys tradicinį požiūrį.

Naujojoje ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas būdams, kuriais skaitmeninimas keičia energijos vartojimo efektyvumą ir didina jo vertę. Didinant jungčių tarp pastatų, prietaisų, įrangos ir transporto sistemų skaičių, skaitmeninimas leidžia pasiekti energijos vartojimo laimėjimus, kurie nebuvo pasiekiami, kol šios sferos buvo iš esmės atsiskyrusios. Nors efektyvumas šiose sferose visada davė naudos energijos sistemoms, skaitmeninimas leidžia šiai naudai būti išmatuotai ir įvertintai greičiau ir tiksliau.

„Skaitmeninimas keičiant globalinę energijos sistemą, TEA yra pasiryžusi padėti šalims užtikrinti, kad jos gali gauti didžiausią naudą įveikdamos iššūkius“, – sakė Dr Birol.

Ataskaita pabrėžia, kad nors skaitmeninės technologijos gali duoti naudos visiems sektoriams ir galutiniam energijos panaudojimui, visa dar išlieka neapibrėžtumas dėl tos naudos dydžio. Daug kas priklausys nuo to, kaip bus kuriama politika, kad reaguotų į dideles galimybes ir į iškylančius iššūkius, vienas ryškiausių – padidėjusio energijos poreikio rizika dėl greitai augančio skaitmeninių prietaisų naudojimo.

Tekstas parengtas pagal IEA (nuoroda) skelbtą pranešimą.