Kodėl Tauragės rajonas gali būti vadinamas žaliausiu Lietuvoje?

Kodėl Tauragės rajonas gali būti vadinamas žaliausiu Lietuvoje?

Tauragė save tituluoja žaliausiu Lietuvos rajonu, kuriame išnaudojama saulės, vėjo, vandens ir net dumblo energija. Šiame rajone įrengtas didžiausias šalyje vėjo jėgainių parkas, Balskų užtvankoje – antra pagal dydį hidroelektrinė šalyje, veikia dumblo perdirbimo įrenginiai, o ant viešųjų įstaigų stogų – saulės elektrinės. Tauragės r. savivaldybė diegia įvairius energijos vartojimo efektyvumą didinančius sprendimus, deklaravo elektros sutaupymą ir tapo ESO Pažangios energijos klubo nare.

Iniciatyvą Tauragę paversti žaliausiu rajonu ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione 2015 m. iškėlė tuomet išrinktas meras Sigitas Mičiulis. Iniciatyva greitai tapo Tauragės savivaldybės administracijos vadovų ir jos darbuotojų vienu iš prioritetinių darbų, kurie sistemingai įgyvendinami.

Miesto apšvietimas – 50% pigiau

Šiuo metu Tauragė baigia įgyvendinti vieną iš svarbiausių projektų – modernizuoti miesto apšvietimą. Visi seni miesto šviestuvai keičiami naujais LED šviesos šaltiniais – iš viso bus pakeista apie 3.500 miesto apšvietimo lempų.

„Neabejojame, kad baigus gatvių apšvietimo modernizavimą gyventojai pastebės ir įvertins, jog miesto gatvės tapo šviesesnės ir saugesnės. Tuo pačiu tai užtikrins ilgesnį šviestuvų eksploatavimo laiką ir mažesnes miesto išlaidas. Planuojame, kad pavyks sutaupyti iki 40–50% miesto apšvietimui suvartojamos elektros energijos, – projekto naudą skaičiuoja Dovydas Kaminskas, Tauragės r. meras. – Projekto vertė siekia daugiau nei 1 mln. Eur, tačiau su tiekėju bus atsiskaityta dalimis iš sutaupytų elektros energijos lėšų, o visą šį laikotarpį bus taikomas garantinis aptarnavimas.“

Siekiant prisidėti prie aplinkos tausojimo ir žaliosios energijos panaudojimo, ant Tauragės r. įstaigų pastatų šiemet pradėtos įrengti saulės elektrinės. Jos jau įrengtos ant Tauragės ligoninės ir darželio, savivaldybės administracijos pastato, o gavus valstybės biudžeto lėšų finansavimą šiemet saulės elektrinės iš viso bus įrengtos ant 6 įstaigų stogų. Vidutiniškai viena įstaiga planuoja pagaminti apie 40.000 kWh/metus arba apie 30–90% (priklausomai nuo įstaigos dydžio) suvartojamos elektros energijos.

Tauragė – elektrinių autobusų miestas

Tauragės meras aiškina, kad savivaldybė remiasi darnaus judumo planu, kur prioritetas teikiamas viešajam keleiviniam ir aplinką mažai teršiančiam transportui. 22.000 gyventojų turinčiame mieste baigiamos įrengti 5 elektromobilių įkrovimo stotelės, o iki metų pabaigos planuojama pradėti naudoti pirmuosius 2 tik elektra varomus keleivinius autobusus. Kitąmet autobusų parką turėtų papildyti dar 3 tokie elektrobusai. Tokios transporto priemonės, skaičiuojant kuro suvartojimą ir eksploatavimą, miestui kainuos 4 kartus mažiau nei naudojančios dyzeliną.

Tarp kitų įgyvendintų energetinių projektų išskirtinis yra 2015 m. pastatyti dumblo perdirbimo įrenginiai, kuriuose itin efektyviai tvarkomas susidarantis dumblas. Proceso metu išgautos biodujos panaudotos elektros energijos ir šilumos gamybai, dumblo džiovinimui bei savoms nuotekų valyklos reikmėms. 2018 m. pagaminta 300.000 m3 biodujų, 197.600 kWh elektros energijos ir apie 1,256 mln. kWh šilumos energijos, kuri naudojama UAB „Tauragės vandenys“ veiklai. Beje, centriniam šildymui Tauragėje 99% yra naudojamas biokuras.

Tauragės r. savivaldybė – viena iš pirmaujančių savivaldybių renovuojant daugiabučius namus. Vien tik šiemet Tauragėje jau renovuota 10 objektų. Nuo atskirų daugiabučių atnaujinimo aktyviai pereinama prie kvartalinės renovacijos. Remiantis duomenimis iš 50 renovuotų daugiabučių, nuo 2014 m. energijos suvartojimas juose sumažėjo 3 kartus. Gyventojai įvertino, kad modernizuojant statinius miegamuosiuose rajonuose ne tik gerokai sutaupoma lėšų, bet ir pagerėja gyvenimo kokybė – kyla komforto lygis, keičiasi gyvenamųjų rajonų vaizdas, gerėja viešoji infrastruktūra.

Ne tik gamina, bet ir mažina vartojimą

„Turime kelis kartus didesnius instaliuotus šilumos ir elektros energijos generavimo galingumus nei suvartojama Tauragės rajone, – konstatuoja meras. – O ruošdami 2020–2030 m. rajono strateginį veiklos planą, ketiname jį kurti remiantis Tvaraus vystymosi tikslais.“

Tauragės r. taryba leido rengti 2 specialiuosius planus 166 MW vėjo jėgainėms statyti. Todėl dabar vienas ambicingiausių tikslų – į rajoną pritraukti 160 mln. Eur privačių investicijų vėjo jėgainių parkui plėsti, kuris, besiribodamas su Pagėgių savivaldybe, šiuo metu yra didžiausias šalyje. 2020 m. taip pat planuojama įrengti dar daugiau saulės elektrinių ant įstaigų stogų, įsigyti dar 3 elektrinius autobusus, plėsti elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą.

„Žinoma, turime nepamiršti, kad tikslas – ne tik pasigaminti kuo daugiau atsinaujinančios elektros energijos, bet ir mažinti jos vartojimą, – teigia D. Kaminskas. – Šiemet baigiama įgyvendinti nemažai žaliosios energetikos projektų, todėl kitąmet svarbiausias tikslas bus įvertinti šių priemonių efektyvumą, pvz., elektrobusų baterijų tarnavimo laiką ir jų įveikiamus atstumus, kiek elektros energijos pagamins saulės elektrinės, ar gyventojai aktyviai naudosis elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Nuo to priklausys, kaip toliau aktyviai sieksime pritaikyti vis naujas elektros energijos taupymo priemones. Taip pat aktyviai rinksime įvairius statistinius duomenis, mieste įrengsime išmanias duomenų rinkimo sistemas.“

Tauragės r. savivaldybė kelia ambicingus tikslus iki 2030 m. pakeisti visų biudžetinių įstaigų automobilių parką iš vidaus degimo variklių į elektromobilius.

„Rūpinamės ne tik techniniais sprendimais, taupančiais ir kuriančiais žaliąją energiją, bet ir švietimu. Kitais metais, bendradarbiaujant su Klaipėdos ir Kauno technologijų universitetais bei Ternopilio (Ukraina) universitetu, planuojame atidaryti STEM švarios energetikos laboratoriją. Ja galės naudotis mokiniai, kolegijos ir universitetų studentai, kad susipažintų su ateities – švarios ir atsinaujinančios – energijos technologijomis, – artimiausiais planais dalinasi D. Kaminskas. – Mes, nedidelė savivaldybė, norime parodyti pavyzdį, kad siekiant kažką pakeisti reikia pradėti nuo savęs, todėl jei tiek galime padaryti mes, tai gali padaryti ir kitos šalies savivaldybės.“

Tauragės r. meras akcentuoja, kad įgyvendinant žaliosios energijos sprendimus mažėja neigiamas poveikis aplinkai, mažiau deginama iškastinio kuro ir išskiriamų teršalų, tausojami gamtiniai ištekliai ir mažėja energijos sąnaudos bei išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos gali būti skiriamos infrastruktūrai ir paslaugų kokybei gerinti.

Straipsnis publikuotas „Verslo žinių“ portale vz.lt 2019 m. spalio 11 d.