Kodėl svarbu energiją vartoti efektyviai?

Kodėl svarbu energiją vartoti efektyviai?

Tarptautinė energetikos agentūra (International Energy Agency (IEA) subūrė profesionalų komandą, kurie bandys surasti būdus, kaip paspartinti energijos vartojimo efektyvumo didėjimą visame pasaulyje. Komanda sudaryta iš šalių vyriausybių atstovų, verslo vadovų, visuomenės veikėjų.

Norint sumažinti anglies dioksido išmetimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra ypač svarbus.

Suburtos profesionalų komandos tikslas – šią vasarą pateikti keletą pagrindinių rekomendacijų, kurios padėtų užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didėjimą.

Naujoje trumpų vaizdo įrašų serijoje yra aptariama, kodėl energijos vartojimo efektyvumas yra toks svarbus ir kokią įtaką šiai temai gali padaryti suburta komanda.

Michael Liebreich, Liebreich Asociacijos generalinis direktorius, išplatintame vaizdo įraše teigia, jog vienas iš pagrindinių iššūkių, susijusių su energetiniu efektyvumu, yra pernelyg atsainus požiūris į problemą. Vienas iš jo problemos sprendimo pasiūlymų – nustoti subsidijuoti iškastinį kurą. Kitas pasiūlymas yra keisti švietimo sistemą – ruošti ir šviesti santechnikus, šildymo inžinierius, architektus, dizainerius, miesto planuotojus, kurie dar neturi daug žinių apie energetinį efektyvumą.

„Royal Dutch Shell“ vykdantysis viceprezidentas Ed Daniels mano, jog yra svarbu skirti dėmesį konkretiems sektoriams. „Su skirtingiems sektoriams skirtais detaliais planais galime padidinti energetinį efektyvumą. Aviacijos, jūrų, pastatų, plieno, cemento, chemikalų sektoriai ir t. t., – manau, kad tai yra tas detalumo lygis, su kuriuo mes tikrai galime padaryti pokytį“, – vaizdo įrašė teigė jis.

Daugiau informacijos ir vaizdo įrašus rasite čia (nuoroda).