Apie klubą

Pažangios energijos klubas – tai „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) iniciatyva, kuria siekiama skatinti efektyvaus energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie greitesnio energijai imlių veiklos būdų pakeitimo labiau palankiais aplinkai.

Pažangios energijos klubas jungia įmones ir organizacijas, kurios efektyvesnio energijos vartojimo link žengė du svarbius žingsnius. Pirmąjį – kai energetinio efektyvumo priemones įsidiegė. Antrąjį – kai pasiektais energijos sutaupymais ne tik pačios pasidžiaugė, bet ir atsiskaitė už juos viešai – deklaruodamos ESO deklaravimo platformoje.

Taip pat Pažangios energijos klubo nariais pakvietėme tapti bendroves, kurios buvo 2011 metais įsteigto „Žaliojo protokolo“ narės. Tai įmonės, kurios pritarė ir pasižadėjo taikyti aplinką tausojančias idėjas: įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones, prisidėti prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo, skatinti tai daryti savo darbuotojus, kolegas, artimuosius ir taip prisidėti prie energiją taupančios visuomenės kūrimo.

Dalis „Žaliojo protokolo“ įmonių jau yra deklaravusios energijos sutaupymus. Kitas aktyviai kviečiame ir skatiname tai padaryti bei prisidėti prie ESO ir visos Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimo.